top of page
Mønster_Header2.png

LINDÅS BYGDEBOKNEMD 

BYGDEBOKNEMD

I bygdebøkene kan du finna mykje interessant stoff, om staden du bur eller har røter frå, om slekt, men og om levekåra for folk her i eldre tider. Me ser ofte at om ein set seg ned med ei bygdebok, aukar interessa for å ha fleire!

Har følgjande bøker for salg:
Bygdebok for Lindås, band 1 Myking sokn
, allmenn kultursoge og gards- og slektssoge frå gamle Myking sokn, gardane frå Einestrand til og med Søre Fjellsbø. (utg. 1981)
Pris: 300,- Kan tingas direkte frå oss. 

Bygdebok for Lindås, band 2 Lygra og Hundvin sokner. Gards- og personhistorie frå gnr 50 Vik til og med gnr  70 Feste nordre, dessutan gnr 128 og 129, Titland nordre og søre, og Dragøy, Risøy, Brakøy og Spjotøy frå Lindås sokn. (utg. 2000)
Pris: 425,- kan tingast hjå Svanhild Ones, 5251 Søreidgrend, eller Frøydis Ones, tlf.55293317.

Bygdebok for Lindås, band 3 Lindås sokn, gnr 87 Spjeldnes til og med gnr108 Lindås (utg. 2008)  
Pris: 500,- Kan tingas direkte frå oss.

 

Bygdebok for Lindås, band 4 Lindås sokn, gnr109 Skårnes til og med gnr127 Mongstad (utg. 2009) 

Pris: 500,- Kan tingas direkte frå oss.


I band 4 får du i tillegg til etternamnregister og eit fornamnregister for band 1, 2, 3 og 4. Til kvar gard er det laga gode, oversynlege kart og opptrykk av eldre (utskiftings) kart. (Band 3 og 4 får du og hjå alle bokhandlarar.)


 

2.jpeg

Gjertrud Fanebust og Kjell Hauge

bottom of page